El Govern dóna llum verda als requisits per a programes informàtics de facturació, per tal de prevenir pràctiques fraudulentes.

Aquestes mesures, contingudes en un reial decret, estableixen normes mínimes que han de complir els programaris de facturació i estandarditzen els formats dels registres, amb el propòsit de combatre el frau fiscal a les transaccions comercials. La normativa prohibeix expressament l'ús de programari de supressió de vendes’ o ‘programari de doble ús’, que possibilita mantenir una doble comptabilitat per amagar part de les vendes, segons ha explicat el Ministeri d'Hisenda en un comunicat.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24840.pdf

Els productors i comercialitzadors d'aquests programes tenen com a termini límit el 1 de juliol de 2025 per adaptar-se a les noves disposicions. El reglament, resultat de consultes amb la indústria del programari, se centra a imposar obligacions als productors i comercialitzadors, no als empresaris i professionals que utilitzen aquests programes. Hisenda insta aquests actors a oferir sistemes informàtics de facturació que compleixin amb les normatives als empresaris.

La proposta d'Hisenda cerca una solució informàtica integral i segura que simplifiqui el compliment tributari mitjançant un sistema de facturació segur i fiable que eviti alteracions indegudes als registres. A partir del 1 de juliol de 2025, els sistemes hauran de generar i emmagatzemar de manera segura els registres de facturació, incloent informació com a nom, identificació fiscal, número de factura, data, tipus de factura expedida i règim d'IVA.

Cada factura haurà de portar un ‘hash’ encadenat o empremta que la relacioni amb factures anteriors, juntament amb una signatura electrònica, per prevenir alteracions posteriors. Aquestes obligacions apliquen a totes les factures, incloent les simplificades o “bitllet”, amb excepcions per als empresaris acollits al subministrament immediat dinformació (SII) d'IVA, que ja informen a Hisenda de cada operació, entre altres excepcions..

Com a mesura de seguretat addicional, els productors i comercialitzadors d'aquests programes han de certificar el compliment de les normatives mitjançant una declaració responsable i llençar els nous sistemes al mercat nou mesos després de l'aprovació de l'ordre ministerial que especifiqui els detalls tècnics.

A més de combatre el frau, la normativa busca modernitzar la infraestructura digital de pimes i autònoms, així com millorar el compliment tributari. Hisenda recorda als usuaris la possibilitat d'enviar els registres de facturació a l'Agència Tributària per facilitar la presentació de declaracions i portar els llibres registre d'IVA.

Els comentaris estan tancats.