Política de privacitat

Et dono a la benvinguda a la meva web i al meu sistema de gestió FACTURAONE, et convido a conèixer aquests termes abans que facilitis les teves dades personals en ella.

Menors d'edat

En el cas de nens menors de tretze anys requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas haurà d'acceptar les menors dades relatives als estatus ocupacional, econòmics o de privadesa d'altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

Alguns principis que has de conèixer

En FacturaOne.com és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits en aquesta web.

M'he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai no demano informació personal si no és realment necessari oferir-li els serveis que necessito.
 • Mai comparteixi la informació personal del meu usuari amb ningú, excepte que complir la llei o on vostè té la seva autorització exprés.
 • Mai utilitzar les seves dades personals per a una finalitat diferent a la que s'expressa en aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat pot variar segons requisits legislatius o autoregulació, per la qual cosa t'aconsello com a usuari que la visiteu periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a què s'acull aquesta web

FacturaOne ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com les normes de desenvolupament de la LOPD. També compleix la normativa (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 Abril de 2016 sobre la protecció de les persones (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 Juliol, Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE 1 LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del responsable: Juan Carlos Merino Martínez
 • Nom comercial: FacturaOne
 • NIF/CIF: 38815415V
 • Adreça: Josep Capdevila 24, Palafolls, Província de Barcelona
 • Correu electrònic: info@facturaone.com
 • activitat: Serveis de sistema Gestion per a Facturació.

De les normes de protecció de dades generals les finalitats abans esmentades, la informació personal que envieu a través dels formularis a la pàgina web rebran el tractament de dades "Web usuaris i subscriptors".

Per al tractament de les dades dels meus usuaris puc implementar totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes en la legislació vigent.

Els serveis prestats per FacturaOne, s'ubiquen en Centres de Dades albergats en Alcobendas Madrid, no recorrent a altres encarregats per dur a terme determinades activitats de tractament llevat que així s'especifiqui en l'oferta de serveis o en les condicions particulars del servei contractat.

Mesures de seguretat

El RGPD estableix que, en funció de l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, s'hauran d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

Per avaluar l'adequació del nivell de seguretat, s'han de tenir en compte els riscos que tingui el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. En aquest sentit es pot seguir la Guia pràctica d'Anàlisi de riscos desenvolupada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • La seudonimización i el xifrat de dades personals, tot el sistema aquesta xifrat amb certificat SSL
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic
 • Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament

atès que FacturaOne proporciona únicament la infraestructura tècnica, i en els casos en què s'inclogui o contracti l'administració i gestió a nivell de sistema operatiu i / o aplicacions, les mesures de seguretat proporcionades per FacturaOne es limiten a aquestes funcions, estant exclosos altres aspectes, fora de l'entorn i el servei prestat per FacturaOne , i que el responsable del tractament té l'obligació de considerar.

En funció d'aquells serveis que siguin contractats pel client, FacturaOne es responsabilitza d'implantar les següents mesures de seguretat en els serveis prestats exclusivament en els termes que a continuació es detallen per cada grup, és responsabilitat del client revisar que aquestes mesures s'ajusten al nivell de seguretat aplicable al risc associat al tractament de dades personals específic que realitzarà utilitzant el servei de FacturaOne.

Els Centres de Procés de Dades on s'alberga la infraestructura que presta el servei estan equipades amb control d'accés i sistemes de monitorització i control per garantir que únicament accedeix a les mateixes el personal autoritzat. El control d'accés físic disposarà d'un registre que permetrà determinar l'usuari que va accedir a un determinat moment a les dependències. així mateix, aquests Centres de Procés de Dades compten amb sistemes de gestió ambiental (temperatura i humitat), i sistemes d'alimentació ininterrompuda, comptant amb sistemes de detecció i extinció d'incendis.

El personal d'administració i operació de sistemes de FacturaOne ha rebut la formació necessària per a realitzar les tasques de gestió en els sistemes implicats, disposa de les normes i procediments per a la realització de les mateixes i és conscient del compromís de FacturaOne pel que fa a la confidencialitat i integritat de les dades del client. Aquestes funcions no inclouen les relatives a l'administració i gestió que, segons les condicions dels serveis contractats, hagi de realitzar el client.

Els empleats de FacturaOne tindran accés autoritzat únicament als recursos necessaris per a l'acompliment de les seves funcions d'administració i operació. El client tindrà la responsabilitat d'establir els mecanismes de control d'accés necessaris amb les eines destinades a tal fi en el servei contractat segons l'estipulat en les condicions del servei contractat, així com els relatius a aplicacions propietàries instal·lades pel client.

FacturaOne realitza la gestió i inventari dels suports lliurats pel client o resultants de la realització de còpies de seguretat. També, FacturaOne té implantades mesures per a la destrucció i rebuig de suports. La sortida d'aquests suports fora dels locals de FacturaOne es realitza sempre que hi hagi autorització prèvia del client. El client serà responsable de la informació que, obtinguda a través de la xarxa amb accés autoritzat, sigui emmagatzemada en suports propis.

FacturaOne realitzarà còpies de seguretat de la informació del client segons el model de servei de Backup contractat, quota i planificació.

FacturaOne realitza operacions de control general per verificar el correcte funcionament de la plataforma que proporciona el servei de backup.

Llevat que s'especifiqui el contrari en les condicions particulars del servei contractat o es contracti expressament, FacturaOne no proporciona redundància geogràfica en les còpies de seguretat, estant situats els sistemes de backup en el mateix centre que els sistemes d'informació.

Com puc rebre les dades?

Les dades personals que provo a FacturaOne provenen de:

 • Formulari de contacte.
 • Formulari de subscripció.
 • Forma de venda.
 • Registre de compte.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FacturaOne estic tractant dades personals que em concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si és el cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Joan Carles Merino Martinez deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara i entra en el seu compte o crea un compte, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable: Juan Carlos Merino Martínez. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, usat, gestionada i emmagatzemada per FacturaOne.com només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En FacturaOne ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte: Demano les dades personals: nom, email, per respondre als requeriments dels usuaris de FacturaOne.com. per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet Espanya S.L.U. centre de dades a Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.
 2. Forma de venda: L'usuari disposa de diferents formularis de compra subjectes a les condicions de contractació especificades en les meves condicions de contractació particulars per a cada producte o servei on se't requeriran dades de contacte i de pagament. Demano les dades personals: nom, cognom, CIF / NIF, email, direcció, dades de facturació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet Espanya S.L.U. centre de dades a Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.
 3. Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les dades personals: nom, email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l'usuari en fer la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletters estan gestionats per Mailchimp. En utilitzar els serveis d'aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, has de saber que Mailchimp té els seus servidors allotjats fora de la UE, als EUA i està acollit a l'acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció.
 4. Formulari de registre de compte: En aquest cas, sol·licito les dades personals: nom, email, per gestionar l'alta de registre del teu compte. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet Espanya S.L.U. centre de dades a Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. FacturaOne pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de FacturaOne, es regirà per aquesta secció. Així com per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normes d'accés que pertanyen a la xarxa social que és adequat en cada cas i prèviament acceptades per l'usuari de FacturaOne.com. Tractarà les dades amb la finalitat de gestionar correctament la seva presència a la xarxa social, activitats d'informació, productes o serveis de FacturaOne.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

FacturaOne, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, consentiment s'exigeix que els usuaris informant sobre la identitat del contrib i el propòsit de la col·laboració. Sempre es farà amb les més estrictes normes de seguretat.

Legitimació per al tractament de les dades

És la base legal per al tractament de les dades: el consentiment.

Contacte o fer comentaris en aquest lloc web requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

A què destinataris es comunicaran les teves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, FacturaOne.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels meus serveis i han estat seleccionades atenent al compliment dels drets que preservo en aquesta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: 1&1 Internet Espanya S.L.U. centre de dades a Madrid, amb domicili en Avinguda de la Vega, 1 – edifici Veganova (Edif.3 planta 5º porta C), Alcobendas Madrid. Més informació en 1&1 Internet Espanya S.L.U. centre de dades a Madrid, Es tracta les dades per tal de realitzar els seus serveis com a proveïdor de Juan Carlos Merino Martinez allotjament

Plataforma web: WordPress.org, més informació en https://wordpress.org/ Es tracta les dades per tal que els seus serveis de suport a Juan Carlos Merino Martínez.

Email màrqueting: El grup de ciència de coets LLC (MailChimp), residents als EUA. Més informació sobre www.mailchimp.com El grup de ciència de coets LLC (MailChimp) Es tracta les dades per tal de fer el seu e-mail màrqueting als serveis de gestió FacturaOne.

Analítica Google: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), Califòrnia 94043, Estats Units ('Google'). Analítica Google utilitza "cookies", Què són els arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a FacturaOne.com per analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l'ús del FacturaOne.com (incloent-hi la seva adreça IP) Serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google Adsense: Aquest lloc està associat amb Google per mostrar anuncis als usuaris accedir a aquesta web. Treballant amb google, s'utilitzen cookies per mostrar anuncis relacionats amb les teves cerques recents i mostrar anuncis més rellevants. S'inclouen en aquest tipus de galetes serveis de tercers com: AdSense, I AdWords Analytics, així com una sèrie de serveis de la marca DoubleClick. En visitar aquesta pàgina, s'envien galetes procedents d'aquests serveis a la teva navegador. Consulta més informació sobre els tipus de cookies utilitzades per Google , i descobreix com Google utilitza aquestes cookies.

Pots utilitzar la configuració d'anuncis per administrar els anuncis de Google que se't mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els teus interessos. Encara que decideixis no rebre aquest tipus d'anuncis, poden seguir apareixent en funció de factors com la ubicació general derivada de la direcció. Els serveis d'inclusió en directori seran gratuïts referenciats en la pròpia web, FacturaOne.com procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen a la web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l'exactitud en tot moment de les dades consignades en les mateixes.

Dades de navegació

En navegar per FacturaOne.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

 • Analítica Google.
 • Consola de cerca.

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Els teus drets en facilitar les teves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si les dades personals sobre ells estan sent tractats en FacturaOne.com, o no.

Persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals, així com per sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només es conservaran-los per a l'exercici o la defensa de les reivindicacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Joan Carles Merino Martinez deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a info@facturaone.com.

Secret i seguretat de les dades

FacturaOne.com es compromet a l'ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que faig servir), de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

FacturaOne.com no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d'Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a FacturaOne.com exonerant a Joan Carles Merino Martinez (FacturaOne), de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Joan Carles Merino Martinez (FacturaOne) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

Canvis en la política de privacitat

FacturaOne, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

correus comercials

D'acord amb la LSSICE, FacturaOne.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha hagut al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, FacturaOne.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 11/05/2018

xat WhatsApp