Condicions generals de contractació

M'alegro que vostè està aquí perquè és un senyal que ets un usuari familiar amb els seus drets i per a mi és important tenir la certesa i la tranquil·litat que en aquest lloc web, Em preocupa que els seus drets són garantits.

Quan Llegiu que aquest text serà aclarir quins són els termes de la nostre acord i aprendràs tota la informació necessària sobre les transaccions electròniques que fer en aquest lloc web. Aquí trobareu les condicions de contractació de l'assessorament sobre mitjans de Comunicació Social i màrqueting contingut, cursos i serveis oferts per FacturaOne.

Conte te abans de contractar algun dels serveis que poso a la vostra disposició en aquesta pàgina web, és indispensable que llegeixis les condicions i els termes que s'apliquen a la prestació de serveis oferta de la seva activitat principal del programa de gestió FacturaOne.com de facturació per a clients.

Vostè ha de saber que només pot accedir i contractar aquests serveis de FacturaOne.com després de llegir i acceptar aquests termes i condicions.

En acceptar aquests termes, com a usuari, estan obligats per aquestes condicions, Què, juntament amb la política de privacitat, que regeixen la nostra relació comercial.

Si no accepta amb qualsevol part dels termes, Vostè no pot contractar els serveis oferts.

FacturaOne.com es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, FacturaOne.com notificarà mitjançant un avís en aquesta web.

Els serveis estan disponibles només a persones jurídiques i a persones que tenen com a mínim 18 anys d'edat.

Identificador del prestador de servei

D'acord amb la Llei 34/2002 la societat de serveis d'informació i de comerç electrònic (LSSICE), la següent informació es proporciona:

 • El seu nom és: Juan Carlos Merino Martínez
 • El seu CIF / NIF: 38815415V
 • El seu domicili social està en Josep Capdevila 24, Palafolls, Província de Barcelona
 • Telèfon de contacte: 679101366
 • La seva activitat social és: Sol·licitud de client de facturació de serveis als seus clients.

Serveis oferts en aquesta web

FacturaOne.com ofereix els següents serveis:

 • Programa de facturació en línia via web
 • Programa de facturació en línia mitjançant l'aplicació (androide)

Com a condició per contractar els serveis oferts, estàs obligat a registrar-te al formulari corresponent de FacturaOne.com i proporcionar informació de registre. La informació de registre que proporcions ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. Si no ho constitueix una violació de les condicions, que poden resultar en la dissolució del contracte amb FacturaOne.com.

www.FacturaOne.com, posa a disposició del client, un conjunt de serveis web que faciliten la creació, gestió de factures i despeses d'enviament, pressupostos, i les despeses que es descriuen amb més detall en l'adreça www.FacturaOne.com.

www.FacturaOne.com, Podeu fer canvis comercialment raonables als serveis quan o cregui convenient. En cas d'un canvi substancial en els serveis, www.FacturaOne.com, informar el client, sempre que el client ha signat per estar informat d'aquest canvi.

Preus i forma de pagament

Vostè es compromet a pagar els serveis contractats a FacturaOne.com en les formes de pagament acceptades pel FacturaOne.com i qualsevol quantitat addicional (inclouen impostos i càrrecs per retard en els pagaments, Segons el cas)

Pagament és sempre abans del 100% i els serveis seran subministrats quan confirmem el pagament.

Preus de cada producte / servei s'indiquen en la data de l'ordre com ara, si és el cas, IVA tots els (Valor fiscal) per a les transaccions dins del territori espanyol.

Com formalitzar la compra

Com a condició per a qualsevol ordre, l'usuari ha de contactar amb FacturaOne.com i facilitar la informació requerida per a l'adquisició de serveis disponibles en aquest lloc web. Informació per demanar sempre ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. Si no ho constitueix una violació de les condicions, que pot resultar en la dissolució del contracte amb FacturaOne.com.

Des del moment d'acceptació, l'usuari adquireix la condició de client de FacturaOne.com.

Quan vostè sap que la seva compra és eficaç

Una vegada la compra i pagament, Juan Carlos Merino Martinez enviarem per e-mail una confirmació de la comanda en el menor temps possible, sempre abans que 24 hores des de l'execució de la compra.

És el moment per comprovar que tot sigui correcte. Si no d'acord amb les dades introduïdes en la confirmació que pot sol·licitar modificació d'aquestes o la cancel·lació del contracte.

La validació de la comanda, el client assumeix expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions de contracte en el marc de la celebració del contracte. Llevat que demostri el contrari, les dades registrades per FacturaOne.com constitueixen prova de totes les transaccions entre FacturaOne.com i clients.

Sistema comú de tributació sobre el valor afegit de la Unió Europea

D'acord amb les disposicions de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, regulador d'aquest impost i la Directiva 2008/8/CE Europa, l'operació pot ser eximien o no subjectes a la mateixa Segons el país de residència del comprador i la condició en la qual actua el mateix (Empresari i professional o particular). En conseqüència, en alguns casos pot ser alterat el preu final de l'ordre tema que està exposada a la pàgina web.

Inclòs en el preu dels serveis o venuda per FacturaOne.com e infoproductl IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la seva comanda pot variar en funció de la taxa d'IVA que s'aplica a l'ordre. Per a comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, es descomptarà l'IVA i s'aplica el tipus impositiu de l'IVA en el país de destinació. El preu final es mostrarà durant la confirmació de la teva comanda i reflectir la taxa d'IVA corresponent al país de destinació dels productes.

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de FacturaOne.com. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Formes de pagament acceptades

FacturaOne.com accepta com a forma de pagament:

Passarel·la VISA (Redsys través de BBVA)

PayPal

Transferència

Modalitat de suport i d'ús just

Els serveis han de ser sol·licitats a través dels canals adequats per a ser rebuts i respostos en un termini raonable de temps. Aquests canals són els respectius formularis ubicats en cadascun dels serveis oferts.

Cada petició està subjecta a avaluació i aprovació FacturaOne.com.

FacturaOne.com pot oferir solucions alternatives al client, incloent-hi la referència a la xarxa de soci de FacturaOne.com

Clàusula d'ús just

El terme "il·limitat" està subjecte a una clàusula d'ús raonable. La definició de l'ús raonable es determina per FacturaOne.com, a la seva discreció única i exclusiva. Els clients que FacturaOne.com consideri que abusen del servei seran contactats per FacturaOne.com.

FacturaOne.com es reserva el dret a suspendre el servei si considera que supera la clàusula d'ús just.

Exclusió de responsabilitat

FacturaOne.com no garanteix que la disponibilitat del servei cobert per aquest acord és contínua i ininterrompuda, així com de la pèrdua de dades que es troben allotjats als seus servidors, interrupció d'activitats comercials o qualsevol dany derivat de l'operació dels serveis, o de les expectatives generades al client, com a resultat de :

 1. Causes alienes a FacturaOne.com i causes accidentals o força major.
 2. Danys causats per ús indegut per part del client, especialment les derivades de la contractació d'un servei que és inadequat per al tipus d'activitat i ús per part del client o per tercers a través del seu lloc web.
 3. Parades o alteracions en els continguts de mutu acord entre les parts per a manteniment o implantació de acordats actuacions destacades.
 4. Virus, que talla i/o altres accions de tercers, resultant en la impossibilitat total o parcial de la prestació de serveis.
 5. Incorrecte o pobre rendiment d'Internet.
 6. Altres circumstàncies imprevisibles.

D'aquesta manera, El client accepta de suportar aquestes circumstàncies dins de límits raonables, per tant, expressament diuen Juan Carlos Merino Martinez qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors, errors i l'ús del servei.

Juan Carlos Merino Martínez no és responsable en cap cas per errors o danys produïts per l'ús ineficient i mala fe del servei per al client. No serà responsable Juan Carlos Merino Martinez de les conseqüències principals o menors per la manca de comunicació entre el client i Juan Carlos Merino Martinez quan és atribuïble a la manca de funcionament del correu electrònic facilitades o falsificació de dades proporcionades pel client en el seu registre d'usuari FacturaOne.com.

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

Vostè no estan obligats a condicions de permanència amb FacturaOne.com si vostè no està satisfet amb el servei.

FacturaOne.com pot interrompre o suspendre qualsevol o tots els serveis contractats amb FacturaOne.com immediatament, sense necessitat de previ avís o responsabilitat, en el cas que no s'adhereixi a les condicions aquí exposades.

A la dissolució del contracte, el seu dret a utilitzar els serveis posaran fi immediatament.

Seran causes de dissolució del contracte:

 • La falsedat, en la seva totalitat o en part, les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alter, Derivació, enginyeria inversa, descompilar, suprimir o alterar de cap manera la seguretat que ofereix la tecnologia FacturaOne.com.
 • També els casos d'abús de serveis de suport a la petició de més hores que els establerts en el contracte.

La solució implica la pèrdua dels drets sobre el servei contractat.

Validesa de les ofertes

Els serveis oferts en el web estarà disponibles per a compra mentre són al nostre catàleg de serveis que es mostren a través de la pàgina web. Si us plau els usuaris accedir a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en aquestes cartes de serveis.

Retirada comercial

El desistiment és la Facultat de consumidor d'un actiu per tornar-lo a comerç termini estatutari de 14 dies, sense haver de declarar en aquest sentit cap explicació o patir una sanció.

No poden exercir el dret de desistiment (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat), en els següents casos previstos en l'article 45 Llei de comerç:

 • Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, O què, per la seva naturalesa, no es poden retornar o poden deteriorar o caduquen ràpidament.
 • Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, així com arxius informàtics, subministrat per mitjans electrònics, probabilitats de ser descarregat o reproduir de forma immediata per a un ús permanent.
 • I en general tots els productes confiada a distància feta nostra costum: roba, Revelat de fotos, etc.., o que es pot copiar (llibres, música, videojocs, etc..).

El període de retirada a productes continguts digitals (com la infoproduct), Seran suspesos en el moment d'utilitzar les tecles d'accés a continguts digitals.

El dret de desistiment, Segons l'article 103.a de la Llei 3/2014, de 27 Març, esmenar el text consolidat de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 Novembre, No s'aplicarà a la prestació de serveis, Una vegada que el servei ha estat executat plenament, Quan ha començat el temps d'execució, amb el consentiment exprés del consumidor / usuari i reconeixement en la seva part que és conscient que, Una vegada que el contracte ha estat totalment executat per FacturaOne.com, perdrà el seu dret de desistiment.

Després d'acceptar l'obra contractada, FacturaOne.com, Ho notificarem la data d'inici de la mateixa.

Si s'exerceix el dret de desistiment 10 dies abans des del començament del servei, FacturaOne.com reemborsarà la quantitat percebuda sense cap retenció i mai després de 14 dies . Si heu exercit el citat dret a una menys a la 10 dies, retornarà una 50 % de l'import, i si fa exercici després de, no es pagarà cap quantitat.

També, FacturaOne.com pot continuar el contracte si el pagament no es realitza per l'usuari o incorre en algunes de les accions establerts en l'apartat de causes de dissolució del contracte.

Com cancel·lar el contracte de servei

Si voleu cancel·lar el seu contracte amb FacturaOne.com, Ha d'arribar en contacte em amb una sol·licitud d'exempció de responsabilitat de l'acord fins que ha començat a executar el servei (veure procés i formulari de desistiment baix)

FacturaOne.com garanteix al client el reintegrament de les quantitats abonades en el període de catorze anys (14) dies naturals comptats des de la data de comunicació fiable en l'exercici del seu dret de desistiment sempre compleix amb els requisits i és acceptat per FacturaOne.com.

Conseqüències de la retirada

Si en la seva part, Retornarà tot rebuts pagaments he fet sense cap demora injustificada i, en qualsevol cas, a l'últim 14 dies naturals després de la data en què jo informes de la seva decisió de retirar del present contracte i sempre han estat avisada amb 10 dies abans a la data d'inici de l'obra contractada.

Jo es procedirà a realitzar la devolució utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzada per a la transacció inicial per a vostè, llevat que altrament expressament ha proporcionat; en qualsevol cas, vostè no comportarà cap despesa com a conseqüència de la devolució.

Si l'objecte del present contracte servei havia començat durant el període de retirada (14 dies) , Segons l'article 108.3 de la Llei 3/2014, Juan Carlos Merino Martinez pot retenir la part proporcional de la prestació del servei, incloent-hi suport i, en el cas que el servei ha proporcionat plenament, Segons l'article 103.a de la Llei, no s'aplicarà el dret de desistiment.

Devolucions de pagaments per transferència bancària, es realitzarà mitjançant el mateix mitjà a un compte de que el client. Vaig a fer la devolució a les següents 14 dies naturals des de la data en la qual vaig revisar la seva decisió de retirada.

Tots els serveis que ens heu facilitat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si els pagaven en ple, incloent-hi, sense limitació, les disposicions de la propietat, Renúncies de garantia, indemnització i les limitacions de responsabilitat.

Model de reclamació o retirada de formes

L'usuari/comprador pot avisar-me la reclamació o retirada, per correu electrònic a: info@facturaone.com o bé per correu postal a l'adreça indicada al formulari de desistiment.

Copia i enganxa aquest formulari en Word, completar-lo i enviar-lo per correu electrònic o postal.

A l'atenció de Juan Carlos Merino Martínez
Josep Capdevila 24, Palafolls, Província de Barcelona

info@facturaone.com

Per la present comunicar-vos que vostè afirma / desisto de la vendes de la bona/disposició següent del següent contracte servei ....

Contractat el dia:....

En cas de sinistre indica la raó:

SI EM VA CONTRACTAR UN CRÈDIT AL CONSUM per finançar la compra a distància inclogui el següent text en la seva notificació de desistiment:

Se li notifica igualment que segons l'article 29 de la Llei 16/2011, de 24 Juny contractes de crèdit, que ha retirat la prestació del contracte dels béns o serveis i va ser finançat totalment/parcialment utilitzant un crèdit vinculades, Deixaré estar obligat per contracte de crèdit sense penalització.

A continuació indica el seu nom com a consumidors / usuaris o dels consumidors i usuaris:

Ara indica el seu inici com a consumidors / usuaris o dels consumidors i usuaris:

Indica la data en què es reclama / desistes del contracte:

Signar la sol·licitud per a reclamacions / retirada si ho notificació al Juan Carlos Merino Martínez
en paper format

(lloc), a.... 20....

Vaig a fer la devolució a les següents 14 dies naturals des de la data que s'aprova el seu retorn.

Norma europea de consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma a Europa per a la resolució de conflictes a la «comerç en línia"a l'últim dret dels consumidors. En aquest sentit, com a responsable d'una plataforma de venda online, Tinc el deure d'informar als meus usuaris de l'existència d'una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l'usuari ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Confidencialitat

Disposa d'informació confidencial i documentació utilitzada al llarg de la participació, desenvolupament i funcionament dels serveis que regulen les relacions entre FacturaOne.com i client / partit contractació de publicitat.

Tota la informació rebuda pel client si imatges, correu, textos, dades com noms d'usuari i contrasenyes d'accés, es tractaran confidencial, està totalment prohibida la cessió a tercers.

Cap informació confidencial significa que és revelada per acord entre les parts, que serà públic per la mateixa raó o un que ha de ser divulgats d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial de l'autoritat competent i que s'obté una tercera festa que no és una obligació de confidencialitat. Ambdues parts estan obligats a complir amb el deure de confidencialitat indefinidament.

Protecció de dades personals

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, Joan Carles Merino Martinez informa a l'usuari que hi ha un fitxer de dades de caràcter personal identificat com "Clients" "Proveïdors" creat per i sota responsabilitat de Juan Carlos Merino Martinez amb les finalitats adequades al tractament entre les que es troben:

 1. a) Les relacions juridico-economicas entre l'auditor i la seva gestió als clients.
 2. b) La Gestió del contracte de serveis amb el client.

En la mesura que la persona interessada hagi estat autoritzada; sent responsabilitat de l'usuari la mateixa precisió.

No diuen el contrari, el titular de les dades consent expressament al autoritzat total o parcial tractament d'aquestes dades pel temps que sigui necessari complir les finalitats anteriors indicades.

Juan Carlos Merino Martínez es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de conservar-les, i adoptar les mesures de seguretat exigides per la llei aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sempre segons l'estat de la tecnologia.

L'usuari pot dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic: info@facturaone.com juntament amb prova vàlida en dret, com una fotocòpia del DNI. o equivalent, indicant en el tema "protecció de dades".

Aquestes condicions estan subjectes a la política de privacitat de Juan Carlos Merino Martínez.

Limitació de responsabilitat

FacturaOne.com, es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, la configuració i presentació d'aquest, condicions d'accés, termes i condicions, etc. Per tant, ha d'accedir l'usuari Actualitza les versions de la pàgina.

En qualsevol cas és responsable de qualsevol incompliment de contracte derivat de la seva part FacturaOne.com, negligència en relació amb el lloc, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua d'ús, o els danys reals, Especial, indirecta, incidental, punitives o conseqüents perjudicis de qualsevol mena derivats del mal ús per la seva part del maquinari subministrat.

La responsabilitat de FacturaOne.com, serà subministrar el servei de contractació publicitària en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

FacturaOne.com no és responsable de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'ús indegut dels productes o serveis.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS INDIRECTES CAP PARTIT SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA D'INGRESSOS O QUALSEVOL CONSEQÜENTS.

Limitació de la quantitat de responsabilitat per la present, Ni partit serà responsable del pagament d'una quantitat més gran del que el client ha pagat a www.FacturaOne.com com l'estipulat en aquest acord, durant els dotze mesos anteriors a l'esdeveniment que va donar lloc a la responsabilitat. Un dels plans associats amb aquest servei s'ofereixen de forma gratuïta per provar el funcionament del servei només, Per tant, les parts acorden que les limitacions anteriors representen una assignació raonable de risc sota aquest acord.

Declaració i garanties limitades

Cada partit Units que té els poders i autoritats necessaris per signar aquest acord. Cada partit garanteix que es compleix amb totes les lleis i normatives aplicables a la prestació o l'ús de serveis, Si s'escau (incloent-hi lleis de notificació d'infracció de seguretat). www.FacturaOne.com garanteix que oferirà serveis d'acord amb l'acord nivell de servei aplicable. El client garanteix que es compleix amb totes les lleis, reglaments i ordenances aplicables a o relacionades amb l'ús del servei. En la mesura permesa per la Llei, llevat que altrament s'expressa en aquest document, Cap partit ofereix cap altra garantia de cap tipus, implícit o explícit, obligatòria o una altra, incloent-hi classe, no es limita a això, garanties implícites de comercialització, aptitud per a un propòsit particular i no infracció. www.FacturaOne.com no és responsable dels continguts o informació que es pugui accedir a través dels serveis.

El client reconeix i accepta que cada un dels serveis pot introduir errors, defectes i altres problemes que podria provocar una fallada del sistema. En conseqüència, el servei, inclòs tots els continguts, programari (incloent-hi qualsevol actualització o modificació), funcions, materials i informació posat a disposició o que són accessibles a través del servei, així com tota la documentació que acompanya, es proporcionen com és, Així que qualsevol ús que es fa d'això serà responsabilitat exclusiva del client. www.FacturaOne.com i els seus llicenciadors proporcionen cap garantia de cap tipus, implícit o explícit, obligatòria o una altra, incloent-hi classe, sense limitació, garanties implícites de comercialització, aptitud per a un propòsit particular i no infracció. www.FacturaOne.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la correcta utilització del servei. www.FacturaOne.com i els seus llicenciadors no emetre declaracions relacionats amb qualsevol contingut o informació accessible a través del servei. www.FacturaOne.com no emet cap declaració que www.FacturaOne.com, o qualsevol tercer, emetrà les actualitzacions o millores al servei. www.FacturaOne.com no garanteix que les funcions contingudes al servei sigui ininterromput o que són sense errors de. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de garanties. Per això, És possible que l'exclusió de dalt pot no aplicar al client. En aquest cas, i en la mesura possible, qualsevol implícita garantia tindran una durada limitada de noranta (90) dies des de la data d'entrada en vigor.

Suspensió del servei

De comptes d'usuari final per www.FacturaOne.com si www.FacturaOne.com tenir coneixement d'una bretxa d'aquest acord per un usuari final, Es pot demanar la suspensió de l'usuari final en client de compte pregunta. En el cas que el client no satisfer la petició del www.FacturaOne.com, serà www.FacturaOne.com que poden dur a terme la suspensió de compte d'usuari final. La durada de qualsevol suspensió per www.FacturaOne.com s'ampliarà fins a l'usuari final en qüestió ha reparat l'incompliment causal de suspensió.

Sense perjudici de les anterior incidències de seguretat de urgència prèviament, Si hi ha una incidència d'urgència de seguretat, www.FacturaOne.com automàticament pot suspendre l'ús penal. La suspensió tindrà la durada mínima i l'abast per evitar o resoldre la incidència de seguretat d'urgència. Sí, per qualsevol motiu, www.FacturaOne.com suspendre un compte d'usuari final sense previ avís al client, www.FacturaOne.com indicarà el motiu de la suspensió per al client tan aviat com raonablement sigui possible, Si aquesta última requereix.

Propietat intel·lectual i industrial

Juan Carlos Merino Martinez és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina FacturaOne.com, i els elements continguts en el mateix, incloent-hi els documents descarregables al web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilització, endavant o ús tots o part dels continguts del lloc per a propòsits públics o comercials sense el permís de Juan Carlos Merino Martínez.

Violació de qualsevol d'aquests drets pot constituir un incompliment d'aquestes disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb les arts. 270 i ss. del Codi Penal existents.

En el cas que l'usuari vol informar de qualsevol incidència, comentari o fer qualsevol reclamació, podrà remetre un correu electrònic a info@facturaone.com indicant el seu nom i cognoms, servei adquirit i exposi les raons de la seva demanda.

Amb l'excepció que estableix de manera s'expressa en aquest document, Aquest acord no garanteix cap dret a qualsevol de les parts, implícita o no, sobre el contingut o qualsevol propietat intel·lectual de l'altra part. Com estableixen les parts, el client té tots els drets de propietat intel·lectual de dades i www.FacturaOne.com tots els drets de propietat intel·lectual dels serveis.

www.FacturaOne.com i els seus llicenciadors mantenir la propietat del dret, títol i interès incloent-hi, sense limitació, tots els drets de propietat intel·lectual (menys definit més tard) servei relacionat, així com de qualsevol obra o millora derivat d'aquesta inclòs, sense limitació, qualsevol software, tecnologia, informació, contingut, material, i documentació. Client no adquireixen cap dret, títol o el contingut d'interès, excepte la limitada utilitzar drets enunciats expressament en el present acord. Tots els drets no concedits expressament en aquest document es considera retinguts.

www.FacturaOne.com no és propietari del contingut de tercer utilitzat com a part del servei, inclòs el contingut de les comunicacions que apareix en el servei. El títol, drets de propietat i els drets de propietat intel·lectual dels continguts accessibles a través del servei pertanyen al propietari del contingut en qüestió i pot estar protegida per drets d'autor o altres lleis aplicables.

Client es compromet a no realitzar o permetre que altres per dur a terme les següents accions: (Jo) adaptar-se, traduir o modificar el software; (II) descodificació, descompilar, Treure, aplicar l'enginyeria inversa o qualsevol altre intent de descobrir els objectes de codi o software de font, llevat que la Llei prohibeix aquestes limitacions; (III) copiar el software; (IV) utilitzar el servei per activitats d'alt risc en el paràgraf 13 Ni (v) concedir sota llicència, proporcionar, vendre, lloguer o arrendament del servei, o qualsevol component d'aquest. Qualsevol codi font o binari tercers inclosos en cada una de les aplicacions de servei només es pot utilitzar juntament amb la implantació del servei, l'ús està subjecte als termes i condicions del present acord. Està prohibit utilitzar, còpia, transferència i modificar el servei o qualsevol part del mateix, excepte en els casos en que aquest acord permetia expressament.

Segons aquest acord, per la marca elements són entesos noms comercials, marques registrades, marques, logotips, noms de domini i uns altres trets distintius de marca de cada partit, respectivament, protegirà en tot moment per part d'aquestes. www.FacturaOne.com pot mostrar només aquells elements de marca del client que aquest últim autoritzat i només dins les àrees designades de les pàgines del servei (el client proporcionarà aquesta autorització per les seves característiques de marca als serveis).

El client pot especificar la naturalesa d'aquest ús de l'àrea de gestió de serveis. www.FacturaOne.com també pot mostrar els elements de la marca www.FacturaOne.com a les pàgines del servei per indicar que el servei ha facilitat www.FacturaOne.com. Cap de les parts pot mostrar o utilitzar els elements de la marca l'altre més enllà del què està permès sota aquest acord sense el previ consentiment per escrit de l'altra part. Excepte on s'indiqui expressament en aquest acord, Ni es concedirà partit o l'altre s'adquireixen cap dret, títol o interès inclòs, sense limitació, qualsevol llicència implícita de qualsevol element de la marca superior. Tots els drets no concedits expressament en aquest document es considera que es conservin els. Tot ús d'elements de marca del client www.FacturaOne.com, incloent-hi bona voluntat de tots els implicats en el procés, tindran efecte en benefici del client; i qualsevol ús de les característiques de marca de client de www.FacturaOne.com, incloent-hi bona voluntat de tots els implicats en el procés, tindran efecte en benefici de www.FacturaOne.com. Client no impugnar o ajudar a altres a desafiar els elements de la www.FacturaOne.com o la inscripció de la mateixa marca, no tracti d'elements de registre de marca www.FacturaOne.com o molt similar al nom de domini www.FacturaOne.com i que podria conduir a malentesos.

Limitació de característiques de marca

Qualsevol ús d'alguns elements de la marca es beneficiaria la part que posseeix els drets de propietat intel·lectual sobre aquests trets de marca. Un partit pot revocar el dret de l'altra part a utilitzar els elements de la marca sota aquest acord per l'avís per escrit a l'altra part i amb una quantitat raonable de temps per aturar l'ús.

Per contactar amb Juan Carlos Merino Martinez o fer qualsevol consulta, consulta o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

* Correu electrònic: info@facturaone.com

Llengua

L'idioma en el qual va celebrar que el contracte entre el client i FacturaOne.com és espanyol.

Jurisdicció i lleis aplicables

FacturaOne.com i l'usuari, es regeixen per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'accés a o ús d'aquesta web, per la llei espanyola, i estan subjectes als jutjats i tribunals de la província de Barcelona.

Aquestes condicions s'han actualitzat per última vegada el 01/09/2019.

xat WhatsApp