Condicions generals de contractació

M'alegro que estiguis aquí perquè és senyal que ets un usuari coneixedor dels teus drets i per a mi és important que tinguis la certesa i la tranquil·litat que en aquesta web, em preocupo de que els teus drets estiguin garantits.

Quan llegeixis aquest text et quedarà clar quins són els termes del nostre acord i coneixeràs tota la informació necessària respecte a les transaccions electròniques que facis en aquesta web. Aquí trobaràs les condicions de contractació de l'assessorament en Social Media i Màrqueting de continguts, cursos i serveis oferts per FacturaOne.

Et conte que abans de contractar qualsevol dels serveis que poso a la teva disposició en aquesta web, és indispensable que llegeixis les condicions i els termes que s'apliquen a la prestació dels serveis que ofereix FacturaOne.com propis de la seva activitat principal de programa gestió facturació per a clients.

Has de saber que només es pot accedir i contractar aquests serveis de FacturaOne.com després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.

A l'acceptar aquestes condicions, com a usuari, quedes vinculat per aquests termes, que, juntament amb la política de privacitat, regeixen la nostra relació comercial.

Si no estàs d'acord amb alguna part dels termes, no podràs contractar els serveis aquí oferts.

FacturaOne.com es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, FacturaOne.com ho notificarà publicant un anunci en aquest lloc web.

Els serveis oferts estan disponibles només per a persones jurídiques i per a persones que tinguin al el menys 18 anys d'edat.

Identificador de l'prestador de servei

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s'ofereix la següent informació:

 • La seva denominació social és: Juan Carlos Merino Martinez
 • El seu CIF / NIF: 38815415V
 • El seu domicili social està en Josep Capdevila 24, Palafolls, província Barcelona
 • Telèfon de contacte: 679101366
 • La seva activitat social és: Serveis d'aplicacion per a la facturació dels clients als seus clients.

Serveis oferts en aquesta web

FacturaOne.com posa a disposició els següents serveis:

 • Programa de facturació en línia via web
 • Programa de facturació en línia per aplicació (androide)

Com a condició per a contractar els Serveis oferts, estàs obligat a registrar-te al formulari corresponent de FacturaOne.com i proporcionar informació de registre. La informació de registre que proporcions ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució de l'contracte amb FacturaOne.com.

www.FacturaOne.com, posa a disposició de el client, un conjunt de serveis web que faciliten la creació, enviament i gestió de factures, pressupostos, i despeses que es descriuen amb més detall a la direcció www.FacturaOne.com.

www.FacturaOne.com, pot realitzar canvis comercialment raonables als serveis quan ho consideri oportú. En cas de realitzar un canvi substancial en els serveis, www.FacturaOne.com, informarà el client, sempre que el client s'hagi subscrit a per ser informat d'aquest tipus de canvi.

Preus i formes de pagament

Et compromets a abonar els serveis contractats a FacturaOne.com en les formes de pagament acceptades per FacturaOne.com i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas)

El pagament sempre és per avançat de l' 100% i els serveis seran subministrats quan confirmem el pagament.

Els preus aplicables a cada producte i / o servei són els indicats en la data de la comanda incloent, si és el cas, tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol.

Com formalitzar una compra

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, l'usuari ha de contactar amb FacturaOne.com i proporcionar la informació corresponent requerida per a l'adquisició dels serveis disponibles en aquesta web. La informació per a realitzar la comanda que es proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució de l'contracte amb FacturaOne.com.

Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client de FacturaOne.com.

Quan sabràs que la teva compra és efectiva

Un cop efectuada la compra i realitzat el pagament, Juan Carlos Merino Martinez et remetrà per correu electrònic una confirmació de comanda en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra.

És el moment de comprovar que tot està correcte. Si no estàs d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs demanar la modificació dels mateixos o l'anul·lació de l'contracte.

La validació de la comanda per part de client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració de l'contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per FacturaOne.com constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre FacturaOne.com i els seus clients.

Sistema comú de l'impost sobre el valor afegit de la Unió Europea

Atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'esmentat impost i la Directiva Europea 2008/8 / CE, l'operació pot resultar exempta o no subjecta a la mateixa en funció de país de residència de l'comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular). en conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte a la que figura exposat a la pàgina web.

El preu dels serveis o infoproductos venuts per FacturaOne.com inclou il IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent de el tipus impositiu d'IVA que s'apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l'IVA espanyol serà deduït i s'aplicarà el tipus impositiu d'IVA corresponent a el país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d'IVA corresponent a país de destinació dels productes.

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de FacturaOne.com. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Formes de pagament acceptades

FacturaOne.com accepta com a forma de pagament:

Passarel·la VISA (Redsys via BBVA)

PayPal

Transferència

Modalitat de suport i ús raonable

Els serveis han de ser sol·licitats a través dels canals adequats per a ser rebuts i respostos en un termini raonable de temps. Aquests canals són els respectius formularis ubicats en cadascun dels serveis oferts.

Cada sol·licitud està subjecta a la valoració i aprovació per part de FacturaOne.com.

FacturaOne.com pot proporcionar solucions alternatives a el client incloent la derivació a la xarxa de socis de FacturaOne.com

Clàusula d'ús raonable

El terme "il·limitat" està subjecte a una clàusula d'ús raonable. La definició de l'ús raonable es determina per FacturaOne.com, a la seva discreció única i exclusiva. Els clients que FacturaOne.com consideri que abusen de l'servei seran contactats per FacturaOne.com.

FacturaOne.com es reserva el dret a suspendre el servei si considera que excedeix la clàusula d'ús raonable.

Exclusió de responsabilitat

FacturaOne.com no garantirà que la disponibilitat de el servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que es trobin allotjats en els seus servidors, interrupció d'activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades a l'Client, com a conseqüència de :

 1. Causes alienes a el control de FacturaOne.com i causes fortuïtes i / o de causa major.
 2. Avaries causades per usos incorrectes per part de l'Client, especialment les derivades de la contractació d'un servei inadequat per al tipus d'activitat i ús realitzat pel Client i / o per tercers a través de la seva pàgina web.
 3. Parades programades i / o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o realització d'actuacions excepcionals prèviament pactades.
 4. Virus, atacs informàtics i / o altres actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis.
 5. Incorrecte o deficient funcionament d'Internet.
 6. Altres circumstàncies imprevisibles.

D'aquesta manera, el Client accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Juan Carlos Merino Martinez qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús de l'servei contractat.

Juan Carlos Merino Martinez no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe el servei per part de l'Client. Tampoc serà responsable Juan Carlos Merino Martinez de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre Juan Carlos Merino Martinez i el Client quan sigui imputable al no funcionament de l'correu electrònic facilitat o falsedat de les dades proporcionades pel Client en el seu registre d'usuari de FacturaOne.com.

Causes de dissolució de l'contracte

La dissolució de l'contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb FacturaOne.com si no estàs satisfet amb el servei.

FacturaOne.com pot acabar o suspendre qualsevol oa tots els Serveis contractats amb FacturaOne.com immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no s'ajustin a les condicions aquí exposades.

A la dissolució de l'contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis de cessar immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Canviar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per FacturaOne.com.
 • També els casos d'abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.

La dissolució implica la pèrdua dels drets sobre el servei contractat.

Validesa de les ofertes

Els serveis oferts a la web estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de serveis visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per evitar errors en aquestes ofertes de serveis.

Com cancel·lar el contracte de serveis

Si vols cancel·lar la teva contracte amb FacturaOne.com, has de posar-te en contacte amb nosaltres per escrit amb una sol·licitud de desistiment de contracte abans que hagi començat a executar-se el servei contractat (veure procés i formulari de desistiment baix)

Conseqüències de l'desistiment

Si el servei objecte d'aquest contracte s'ha iniciat durant el termini de desistiment (14 dies) , d'acord amb l'article 108.3 de la Llei 3/2014, Juan Carlos Merino Martinez podrà retenir la part proporcional corresponent a l'servei prestat, incloent el servei de suport i, en el cas que el servei s'hagi prestat totalment, d'acord amb l'article 103.a de la Llei esmentada, el dret de desistiment no és aplicable.

Totes els serveis que et hagi subministrat, per la seva naturalesa sobreviuran la dissolució si estan abonats en la seva totalitat, incloent, sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

Model de formularis de desistiment

L'usuari / comprador podrà notificar el desistiment, bé a través de correu electrònic a: [email protected] o bé per correu postal a l'adreça indicada al formulari de desistiment.

Copia i enganxa aquest formulari en Word, el completes i ho envies per correu electrònic o postal.

A l'atenció de Juan Carlos Merino Martinez
Josep Capdevila 24, Palafolls, província Barcelona

[email protected]

Per la present li comunico que desisteixo de l' contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei …….. Contractat el dia: ……..

A continuació indica el teu nom com a consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

Ara indica el teu domicili com a consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

Indica la data en què reclames / desisteixes de l'contracte:

Signatura la teva sol·licitud de desistiment si aquesta es notifica a Juan Carlos Merino Martinez
en format paper

(lloc), un ……………………………… de …………………….. de 20 ........

Normativa europea de consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç "online" emparada en l'última llei de l'consumidor. En aquest sentit, com a responsables d'una plataforma de venda online, tinc el deure d'informar als meus usuaris sobre l'existència d'una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l'usuari ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre FacturaOne.com i el Client / contractant de Publicitat.

Tota informació rebuda per part de el client ja siguin imatges, correus,  textos, dades d'accés com a usuaris i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s'entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o la que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial d'autoritat competent i la que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l'obligació de confidencialitat alguna. Ambdues parts s'obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Juan Carlos Merino Martinez informa l'usuari que hi ha un fitxer de dades de caràcter personal identificat com "Clients" "Proveïdors" creat per i sota responsabilitat de Juan Carlos Merino Martinez amb les finalitats adequades a el tractament entre les que es troben:

 1. a) La gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre la titular i els seus clients.
 2. b)  La Gestió de l'contracte de serveis amb el client.

En la mesura que així ho hagi autoritzat l'interessat; essent responsabilitat de l'usuari l'exactitud dels mateixos.

De no manifestar el contrari, el titular de les dades consent expressament el tractament autoritzat total o parcial d'aquestes dades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment indicats.

Juan Carlos Merino Martinez es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-, i d'adoptar les mesures de seguretat exigides per la legislació aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sempre d'acord a l'estat de la tecnologia disponible.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic: [email protected] juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l'D.N.I. l’equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Aquests termes estan subjectes a la política de privacitat de Juan Carlos Merino Martinez.

Limitació de responsabilitat

FacturaOne.com, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació d'aquesta, de les condicions d'accés, condicions de contractació, etc. Pel que l'USUARI haurà d'accedir a versions actualitzades de la pàgina.

En cap cas FacturaOne.com és responsable davant de qualsevol incompliment de el contracte que es produeixi per la teva part, negligència respecte a el lloc,  el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua d'ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats de mal ús per part teva de les eines subministrades.

L'única responsabilitat de FacturaOne.com, serà subministrar el servei de contractació publicitària en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

FacturaOne.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l'ús indegut dels productes o serveis subministrats.

LIMITACIÓ DE LES RESPONSABILITATS INDIRECTES CAP DE LES PARTS SERÀ RESPONSABLE DELS INGRESSOS PERDUTS NI DE CAP DANY INDIRECTE.

Limitació de l'import per responsabilitat per la present, cap de les parts serà responsable de el pagament d'una quantitat superior a la que el client hagi pagat a www.FacturaOne.com segons el que estipula aquest acord, durant els dotze mesos anteriors a l'esdeveniment que ha donat lloc a la responsabilitat. Algun dels plans associats a aquest servei s'ofereixen sense cap càrrec per provar únicament el funcionament de l'servei, de manera que les parts accepten que les limitacions anteriors representen un risc raonable en virtut d'aquest acord.

Declaració i garanties limitades

Cada part manifesta que disposa dels poders i de l'autoritat necessaris per a subscriure el present acord. Cada part garanteix que complirà amb totes les lleis i normatives aplicables a la prestació o a l'ús dels serveis, segons correspongui (incloses les lleis de notificació d'incompliment de la seguretat aplicables). www.FacturaOne.com garanteix que proporcionarà els serveis d'acord amb l'acord de nivell de servei aplicable. El client garanteix que complirà amb totes les lleis, regulacions i ordenances aplicables o relacionades amb l'ús que faci de el servei. En la mesura que la llei ho permeti, llevat que quedi expressat d'una altra manera en aquest document, cap de les parts ofereix cap altra garantia de cap tipus, implícita ni explícita, obligatòria ni d'una altra classe incloses, sense limitar-se a això, les garanties de comerciabilitat, adequació per a un fi particular i no infracció. www.FacturaOne.com no es fa responsable de l'contingut ni de la informació a la qual es pugui accedir a través dels serveis.

El client reconeix i accepta que cada un dels serveis pot presentar errors, defectes i altres problemes que podrien provocar una fallada de sistema. en conseqüència, el servei, inclòs tot el contingut, programari (inclosa qualsevol actualització o modificació de la mateixa), funcions, materials i informació posats a disposició o als quals s'accedeixi a través del servei, així com tota documentació que l'acompanyi, es proporcionen tal qual, de manera que tot ús que es faci d'aquest serà responsabilitat única de client. www.FacturaOne.com i els seus proveïdors de llicències no ofereixen garantia de cap tipus, implícita ni explícita, obligatòria ni d'una altra classe incloses, sense limitació, les garanties de comerciabilitat, adequació per a un fi particular i de no infracció. www.FacturaOne.com no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de l'ús correcte de el servei. www.FacturaOne.com i els seus proveïdors de llicències no emeten declaracions relacionades amb cap contingut ni informació accessible a través de l'servei. www.FacturaOne.com no emet cap declaració que www.FacturaOne.com, o cap tercer, publicarà actualitzacions o millores de el servei. www.FacturaOne.com no garanteix que les funcions incloses en el servei no es veuran interrompudes ni que no tinguin errors. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de garanties implícites. per això, és possible que l'exclusió anterior no sigui aplicable a el client. En aquest cas, i en la mesura del possible, tota garantia implícita tindrà una durada limitada de noranta (90) dies a partir de la data d'entrada en vigor.

Suspensió de servei

De comptes d'usuari final per part de www.FacturaOne.com si www.FacturaOne.com té coneixement d'algun incompliment de el present acord per part d'un usuari final, podria sol·licitar a el client la suspensió del compte d'usuari final en qüestió. En cas que el client no satisfaci aquesta sol·licitud de www.FacturaOne.com, serà www.FacturaOne.com qui podrà dur a terme la suspensió del compte d'usuari final. La durada de qualsevol suspensió per part de www.FacturaOne.com es prolongarà fins que l'usuari final en qüestió hagi solucionat l'incompliment causant de la suspensió.

Incidències de seguretat d'urgència sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, si hi ha una incidència de seguretat d'urgència, www.FacturaOne.com pot suspendre automàticament l'ús delictiu. La suspensió tindrà la durada i l'abast mínims necessaris per evitar o resoldre la incidència de seguretat d'urgència. i, per qualsevol motiu, www.FacturaOne.com suspèn un compte d'usuari final sense avisar prèviament a el client, www.FacturaOne.com indicarà el motiu de la suspensió a el client tan aviat com sigui raonablement possible, si així ho requereix aquest últim.

Propietat intel·lectual i industrial

Juan Carlos Merino Martinez és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina FacturaOne.com, i dels elements continguts en la mateixa entre els quals es troben els documents descarregables al web.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part de l'contingut de la pàgina per a propòsits públics o comercials sense l'autorització de Juan Carlos Merino Martinez.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els arts. 270 i ss. de l'vigent Codi Penal.

En el cas que l'usuari desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació, podrà remetre un correu electrònic a [email protected] indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

A excepció del que estableix de forma expressa en aquest document, aquest acord no garanteix a cap de les parts cap dret, implícit o no, sobre el contingut o sobre qualsevol propietat intel·lectual de l'altra part. Tal com estableixen les parts, el client posseeix tots els drets de propietat intel·lectual de les dades de client i www.FacturaOne.com posseeix tots els drets de propietat intel·lectual dels serveis.

www.FacturaOne.com i els seus proveïdors de llicències mantindran la propietat de tot dret, títol i interès inclosos, sense limitació, tots els drets de la propietat intel·lectual (en virtut del que definit més endavant) relacionats amb el servei, així com de qualsevol treball o millora derivats d'aquest inclosos, sense limitació, qualsevol programari, tecnologia, informació, contingut, materials, directrius i documentació. El client no adquirirà cap dret, títol o interès contingut, exceptuant els drets d'ús limitat establerts de forma expressa en el present acord. Tot dret que no es concedeixi expressament en aquest document es considerarà retingut.

www.FacturaOne.com no és propietari de l'contingut de tercers utilitzat com a part de l'servei, inclòs el contingut de les comunicacions que apareix en el servei. el títol, els drets de propietat i els drets de la propietat intel·lectual de l'contingut a què s'accedeix a través del servei pertanyen a propietari de l'contingut en qüestió i poden estar protegits per la llei de drets d'autor o una altra llei aplicable.

El client accepta no portar a terme ni permetre a altres que portin a terme les següents accions: (jo) adaptar, traduir o modificar el programa; (ii) desxifrar, descompilar, desmuntar, aplicar enginyeria inversa o un altre tipus d'intent de descobrir el codi font o d'objectes de programari, excepte si les lleis aplicables prohibeixen aquestes limitacions; (iii) copiar el programa; (iv) utilitzar el servei per a les activitats d'alt risc descrites en l'apartat 13 ni (v) atorgar sota llicència, renderitzar, vendre, llogar o arrendar el servei o qualsevol component d'aquest. Qualsevol codi font o binari de tercers inclòs en cadascuna de les aplicacions de l'servei només podrà utilitzar-se conjuntament amb aquesta aplicació de el servei, l'ús estarà subjecte als termes i condicions de el present acord. Queda prohibit utilitzar, copiar, transferir i modificar el servei o qualsevol part de la mateixa, excepte en els casos en què el present acord ho permeti de manera expressa.

Segons el present acord, per la qual elements de marca s'entenen els noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini i altres elements de marca distintius de cada part, respectivament, protegits en cada moment per aquesta part. www.FacturaOne.com pot mostrar només aquells elements de marca de client que aquest últim hagi autoritzat i únicament dins de les àrees designades de les pàgines d'el servei (el client ha de proporcionar aquesta autorització pujant els seus elements de marca als serveis).

El client pot especificar la naturalesa d'aquest ús des de la zona d'administració de l'servei. www.FacturaOne.com també pot mostrar elements de marca de www.FacturaOne.com a les pàgines de l'servei per indicar que els serveis els ha proporcionat www.FacturaOne.com. Cap de les parts pot mostrar o utilitzar els elements de marca de l'altra més enllà del que està permès en aquest acord sense el consentiment previ per escrit de l'altra part. Excepte en la mesura en què s'indiqui expressament en el present acord, cap de les parts concedirà ni l'altra adquirirà cap dret, títol ni interès inclòs, sense limitació, qualsevol llicència implícita de qualsevol element de marca de la primera part. Tots els drets que no es concedeixin expressament en aquest document es consideraran retinguts. Tot ús dels elements de marca de client per part de www.FacturaOne.com, inclosa tota bona voluntat implicada en el procés, tindrà efecte en benefici de client; i tot ús dels elements de marca de www.FacturaOne.com per part de client, inclosa tota bona voluntat implicada en el procés, tindrà efecte en benefici de www.FacturaOne.com. El client no reptarà ni ajudarà a altres a reptar els elements de marca de www.FacturaOne.com o el registre dels mateixos, així com tampoc intentarà registrar elements de marca de www.FacturaOne.com o noms de domini molt semblants als de www.FacturaOne.com i que puguin induir a equívocs.

Limitació d'elements de marca

Tot ús dels elements de marca d'una part redundarà en benefici de la part que tingui els drets de propietat intel·lectual sobre aquests elements de marca. Una part pot revocar el dret de l'altra part a usar els seus elements de marca acord amb aquest acord mitjançant avís per escrit a l'altra part i amb un temps raonable per aturar l'ús.

Per contactar amb Juan Carlos Merino Martinez o plantejar qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

* Correu electrònic:  [email protected]

Idioma

L'idioma en què se celebrarà el contracte entre FacturaOne.com i el Client és el castellà.

Jurisdicció i lleis aplicables

FacturaOne.com i L'USUARI, es regiran per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús d'aquesta pàgina web, per la legislació espanyola, i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona.

Aquests termes han estat actualitzats per última vegada el 08/05/2021.